HDV Bị Cò Gây Rối, Làm Sao ?

Làm gì khi cò gây rối, khách không tin tưởng ???

 

Tình huống : Anh (chị) đưa đoàn khách nước ngoài đến thăm chùa Thiên Mụ. Đò cập bến để đưa khách lên thăm chùa. Nhiều người bán hàng lưu niệm trên bến tranh nhau mời khách mua hàng. Khách ra hiệu không mua nữa vì đã mua dưới đò. Bằng vốn từ vựng nước ngoài đủ để khách hiểu, một người bán hàng vừa đón đã mời khách mua thêm vừa giải thích với khách rằng người lái đò bán giá cao hơn vì còn phải chi hoa hồng cho hướng dẫn viên. Đoàn khách nhìn hướng dẫn viên với ánh mắt nửa tin nửa ngờ, nửa giận giữ…
Anh (chị) sẽ xử lý như thế nào nếu rơi vào tình huống trên?


Giải đáp :


Nguyên tắc: Bình tĩnh khi tình huống xảy ra.
Vấn đề được đặt ra với chính hướng dẫn : Hướng dẫn viên có nhận hoa hồng không.
Nếu có một con sâu làm rầu nồi canh và bản thân hướng dẫn viên không hề nhận hoa hồng, hướng dẫn viên vẫn rất cần bình tĩnh và ôn tồn giải thích cho khách hiểu và nghiêm túc. Lịch sự yêu cầu người bán hàng đính chính sự việc.