Nhận Bảng Đăng Ký Hướng Dẫn Viên

 

THÔNG BÁO

 

NHẬN BẢNG ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

CÂU LẠC BỘ HƯỚNG DẪN VIÊN

 

Hiện tại, CLB đã nhận được nhiều bảng ĐK thành viên của các bạn HDV mong muốn cộng tác, nhưng cũng nhận được nhiều câu hỏi là chưa thấy CLB hồi âm.
Nay CLB hồi âm cho các bạn là :
Những ai đã gửi bảng đăng ký thành viên vào email : info@huongdanvien.org, sẽ nhận được thông báo qua điện thoại từ phía CLB chậm nhất là vào chiều thứ 2 (26/01/2015).

Những ai chưa cung cấp sdt thì nhanh chóng bổ sung để CLB có thể liên lạc thông tin và bàn giao tour.


Các bạn yên tâm nhé !

 

Trân trọng